Politica de confidențialitate

Bine ați venit!

Protecția datelor personale este importantă pentru noi atunci când accesați website-ul nostru. Vă prezentăm în cele de mai jos, informațiile cu privire la prelucrarea datelor personale.

Politica de confidențialitate și prelucrarea datelor personale

1. Operatorul de date

În calitate de proprietar al acestui website, respectăm confidențialitatea și securitatea datelor personale ale tuturor persoanelor care ne vizitează website-ul. Astfel, ne dorim întotdeauna ca informațiile pe care le primim să fie utilizate doar în scopuri legale și determinate.

2. Colectarea datelor personale

Pentru contactarea echipei noastre în vederea contractării serviciilor pe care le oferim, pentru obținerea de informații suplimentare cu privire la serviciile noastre ori pentru a primi mesaje de la noi cu privire la campanii promoționale sau alte acțiuni ale companiei, avem nevoie de completarea unor date personale precum: nume, prenume, adresă, email, număr de telefon.

Prin completarea formularelor de înregistrare online, sunteți de acord ca datele dvs să intre în baza noastră de date și să fie folosite doar în scopurile menționate.

Vom respecta întotdeauna legislația română și europeană cu privire la protecția datelor cu caracter personal, indiferent de modul în care ne-au fost transmise (prin email, telefonic, formular de contact, formular de comandă).

3. Furnizarea datelor personale este:

3.1 Voluntară, fără a avea în vedere încheierea ulterioară a unei relații comerciale.

3.2 Obligatorie, în vederea achiziționării serviciilor sau produselor noastre și implicit, pentru încheierea unei relații comerciale și a înregistrării fiscale a acesteia, inclusiv a facturării.

3.3 Opțională, pentru primirea diverselor mesaje publicitare (campanii, promoții), newslettere. În cazul în care nu sunteți de acord cu transmiterea datelor în acest scop, nu înseamnă că nu puteți beneficia de serviciile ori produsele noastre.

4. În ce scop prelucrăm datele personale

4.1 Datele dvs. vor fi prelucrate numai în scopurile menționate la punctul 2. din această informare.

4.2 În situația în care datele dvs. vor trebui prelucrate în alte scopuri decât cele prezentate la punctul 2, veți fi informat/ă înainte de a le prelucra, iar acestea vor fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră.

5. Dezvăluirea datelor personale

5.1. Datele dvs. personale pot fi dezvaluite anumitor destinatari, respectiv parteneri ai companiei noastre, în cazul în care prin contractarea serviciilor ori produselor noastre, este necesar acest lucru (de exemplu, în cazul în care doriți să achiziționați un produs din oferta noastră dar care nu este furnizat în mod direct de către noi, datele vor fi transmise către furnizorul direct). Așadar, datele cu caracter personal colectate, vor fi dezvăluite doar angajaților și colaboratorilor autorizați și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite.

În cazul în care refuzați să ne transmiteți datele corecte, ne vom afla în imposibilitatea de a procesa și onora comanda dumneavoastră cu privire la serviciile ori produsele noastre. Deasemenea, nu vom putea furniza nici informațiile despre un anumit produs, dacă ați solicitat acest lucru.

6. Transferul datelor personale în afara UE

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către țări din afara UE.

7. Stocarea datelor

Stocăm datele dvs, pe o perioadă de timp limitată, respectiv pe toată perioada contractării serviciilor și până la expirarea duratei de contractare a acestora.

8. Securitatea datelor

Securitatea informațiilor este foarte importantă pentru noi. Datele pe care le primim, sunt stocate pe servere care au implementate măsuri de siguranță, precum:

– descoperirea breșelor de securitate și a cauzelor acestora
– recuperarea datelor personale
– limitarea încălcării securității

În situația în care constatăm că s-a produs o încalcare a securității datelor dvs. personale, vom informa imediat managementul companiei titulare a serverelor, iar aceasta va lua toate măsurile pentru restabilirea securității datelor, va depune toate eforturile pentru a nu exista situația producerii vreunui prejudiciu și deasemenea, va notifica Autoritatea de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, dacă se suspectează că încălcarea securității poate să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor cărora le-a fost afectata securitatea datelor personale.

9. Cookie-uri

9.1 Cookie-urile sunt fragmente de informație pe care site-ul le transferă utilizatorilor pentru a putea ține evidența. În timp ce vă aflați pe un site, cookie-urile salvează preferințele dumneavoastră și astfel fac navigarea pe web mai ușoară. Majoritatea website-urilor folosesc cookie-uri. Acestea nu sunt folosite pentru stocarea informațiilor personale, ele ne arată cum și când vizitatorii folosesc site-ul, și ne ajută să vedem care sunt zonele populare și care nu sunt.

9.2 Folosim cookie-uri (texte speciale) pentru o bună evaluare a comportamentului utilizatorilor pe website-urile noastre în scopul oferirii serviciilor de marketing în mod corect și pentru ca dvs. să puteți beneficia de toate facilitățile site-ului pe care îl vizitati, informațiile pe care le colectăm prin cookies și gif-uri transparente pentru a crea un “profil” al preferințelor dumneavoastră.

9.3 Cookie-urile pot fi dezactivate folosind preferințele browserului. Astfel, puteți seta browser-ul să refuze toate cookie-urile sau să indice atunci când un cookie este trimis. Însă, în cazul în care cookie-urile sunt dezactivate, vă informăm că este foarte posibil ca anumite funcționalități ale website-ului să nu poată fi folosite ori să aibă o viteza de încarcare foarte lentă.

10. Drepturile dvs.

10.1 Dreptul la informare – aveți dreptul de a fi informați asupra tuturor detaliilor menționate mai sus.

10.2 Dreptul de acces – se referă la dreptul de a obține confirmarea din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dvs. personale și, în caz afirmativ, aveți acces la datele furnizate și la informații privind modul în care sunt prelucrate datele.

10.3 Dreptul la opoziție – aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor personale dacă prelucrarea este efectuată în scopuri despre care nu ați avut cunoștință. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor oricănd în ceea ce privește marketingul direct.

10.4 Dreptul la portabilitatea datelor – vă oferă dreptul de a primi datele personale într-un format care să poată fi citit automat si care să permită ca datele să fie transmise direct altui operator.

10.5 Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul de a solicita ca datele să fie șterse, fără întârzieri nejustificate, în situații precum: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

10.6 Dreptul la restricționarea datelor – se referă la dreptul de a cere restricționarea datelor pe o perioadă de timp, cum ar fi în situația în care s-a luat decizia ștergerii datelor dumneavoastră iar dumneavoastră considerați că vă sunt utile în diferite situații, precum exercitarea unui drept în instanță. Totodată, în situația în care contestați acuratețea datelor ori prelucrarea este ilegală, puteți solicita restricționarea datelor. În urma primirii cererii dumneavoastră și în urma verificării acesteia, vom opri prelucrarea datelor personale pe o perioadă de timp.

10.7 Dreptul la rectificarea datelor – puteți solicita rectificarea anumitor date personale, în cazul în care acestea sunt incomplete sau inexacte. Astfel, în funcție de scopul prelucrării, puteți completa și apoi transmite datele personale care lipsesc sau nu sunt corecte, și puteți chiar completa o declarație pentru conformitate.

10.8 Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când constatați că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale.

11. Sugestii și reclamații

Dacă aveți întrebări, sugestii, reclamații sau orice solicitări cu privire la prelucrarea datelor personale, ne puteți contacta pe email sau ne puteți trimite cererea scrisă, direct la sediul nostru.

Vom încerca să rezolvăm toate solicitarile într-un timp cât mai scurt. Dacă răspunsul nostru nu v-a mulțumit, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București).

VĂ MULȚUMIM!

Termeni și condiții

1. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI

Conținutul și design-ul www.lifeiscool.ro sunt proprietatea Centrului LIFE și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și alte drepturi conexe.

În situația în care considerați că un anumit conținut din site-ul www.lifeiscool.ro încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală sau alte drepturi personale, vă rugăm să ne sesizați la life@lifeiscool.ro pentru a investiga acest aspect și a acționa în conformitate cu legislatia în vigoare.

Niciun conținut aflat pe www.lifeiscool.ro nu poate fi folosit, copiat, reprodus sau distribuit fără a avea în prealabil acordul scris al Centrul LIFE.

Centrul LIFE își rezervă dreptul ca oricând să modifice, să adauge sau să elimine părți din conținutul aflat pe www.lifeiscool.ro

2. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

Prin completarea formularelor de înregistrare online, vizitatorii site-ului www.lifeiscool.ro sunt de acord ca datele personale pe care le completează să intre în baza de date a Centrul LIFE și să primească mesaje cu privire la proiecte, cursuri, servicii, campanii promoționale, concursuri sau orice alte acțiuni ale societatii.

Ne angajăm să vă protejăm datele personale și să respectăm legislatia română și europeană referitoare la protecția datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul formularelor din cadrul mbajunior.ro

Când ne referim la date cu caracter personal vrem să spunem informații care includ numele și prenumele dumneavoastră și ale copiilor, vârstă, adresă, numere de telefon și adrese de email, dar mai pot include și preferințe și detalii despre pasiuni și interese.

Vă asigurăm că aceste tipuri de date vor fi colectate numai dacă dumneavoastră ni le furnizați în mod voluntar, prin propria voință si in mod neechivoc, de exemplu, prin intermediul unui formular de solicitare informații. În aceste cazuri vom folosi datele dumneavoastră pentru a răspunde la cererile sau întrebările dumneavoastră.
Furnizarea datelor pentru primirea mesajelor publicitare este opțională, iar refuzul furnizării acestor date nu vă împiedică să beneficiezi de serviciile Centrul LIFE. În același timp, noi, la Centrul LIFE predăm nu doar un curs, ci construim parteneriate puternice pentru educația copiilor dumneavoastră, iar ultimii ani ne arată că numai printr-un permanent dialog și o relație de comunicare strânsă copiii ating cele mai bune rezultate.

Vă mai precizăm că Centrul LIFE nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate, cu excepția angajaților și colaboratorilor autorizați (profesori) și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite cărora aceste date le sunt necesare pentru a contribui la buna desfășurare a serviciilor noastre.

Indiferent de momentul la care acceptați comunicări din partea noastră, puteți în orice moment, cu ușurință, să vă exercitați dreptul de retragere. De asemenea, mai beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de a rectifica sau completa datele cu caracter personal, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de a obține restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în scop publicitar, dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, din 25 mai 2018, dacă aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa persoanei desemnate cu atribuții de protecție a datelor la adresa life@lifeiscool.ro. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (anspdcp@dataprotection.ro).

3. SUGESTII ȘI RECLAMAȚII

Utilizatorii site-ului www.lifeiscool.ro pot trimite întrebări, sugestii, sesizări și reclamații cu privire la conţinutul şi formatul site-ului www.lifeiscool.ro pe adresa de email life@lifeiscool.ro sau ne pot contacta telefonic la 0755 66 66 44.

ANPC: http://www.anpc.gov.ro/